Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 16- Quận 8- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 16- Quận 8- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 1,729 Doanh nghiệp tại Phường 16- Quận 8- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Thanh Luận
Mã số thuế:

0317748524

 Điện thoại:

11869178148

Địa chỉ: 58 Đường 12 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 58, 12 An Duong Vuong Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computer, computer peripheral equipment and software)

Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kim Phát Minh
Mã số thuế:

0317742145

 Điện thoại:

02969108904

Địa chỉ: 19/27 Lý Đạo Thành, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19/27 Ly Dao Thanh, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mua Bán Gỗ Và Chế Biến Gỗ Văn Nghiêm
Mã số thuế:

0317740596

 Điện thoại:

02966767271

Địa chỉ: 172/183 Đường An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 172/183, An Duong Vuong Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Sắt Thép Vật Liệu Xây Dựng Hưng Thịnh Phát
Mã số thuế:

0317739079

 Điện thoại:

0937010222

Địa chỉ: Số 2, Đường số 4 An Dương Vương, Phường 16 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 2, 4 An Duong Vuong Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kiến Toàn
Mã số thuế:

0317733687

 Điện thoại:

02979146308

Địa chỉ: 452/27 Đường Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 452/27, Phu Dinh Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tấn Tài 68
Mã số thuế:

0317679013

 Điện thoại:

02589046030

Địa chỉ: Số 978, Đường Tạ Quang Bửu, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 978, Ta Quang Buu Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of computer, computer peripheral equipment, software and telecommunication equipment in specialized stores)

Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14 - 2 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp