Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 4- Quận 8- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 4- Quận 8- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 2,247 Doanh nghiệp tại Phường 4- Quận 8- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Ban Quản Trị Nhà Chung Cư Topaz City - Khối A
Mã số thuế:

0317659377

Địa chỉ: Số 39 Đường Cao Lỗ, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 39, Cao Lo Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Gỗ Khánh Thy
Mã số thuế:

0317658951

 Điện thoại:

0917282632

Địa chỉ: 59 Huỳnh Thị Phụng , Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 59 Huynh Thi Phung, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vận Tải Hiệp Hưng An
Mã số thuế:

0317657845

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Gonsa Building, Số 07 - 09 Võ Liêm Sơn , Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 1st Floor, Gonsa Building Building, No 07 - 09 Vo Liem Son, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Thiết Kế Thi Công Xây Dựng Nội Thất Việt Huy
Mã số thuế:

0317657570

 Điện thoại:

0932009196

Địa chỉ: 5 Đường 270 Cao Lỗ, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 5, 270 Cao Lo Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Kinh Doanh Toàn Phát
Mã số thuế:

0317628227

 Điện thoại:

02562498008

Địa chỉ: 769/132 Đường Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 769/132, Pham The Hien Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Tái Chế Và Xử Lý Phế Liệu Tiến Thành
Mã số thuế:

0317620179

 Điện thoại:

02563812557

Địa chỉ: 769/2/173 Đường Đào Cam Mộc, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 769/2/173, Dao Cam Moc Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (Remediation activities and other waste management services)

Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 12 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp