Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 4- Quận 8- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 4- Quận 8- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 2,400 Doanh nghiệp tại Phường 4- Quận 8- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Indian & Multicusine Restaurant
Mã số thuế:

0318292202

 Điện thoại:

0918476417

Địa chỉ: 459 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 459 Pham The Hien, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) (Irregular event catering activities such as wedding,)

Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 2 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp