Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Thuận Đông- Quận 7- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Tân Thuận Đông- Quận 7- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 2,160 Doanh nghiệp tại Phường Tân Thuận Đông- Quận 7- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển An Homes
Mã số thuế:

0317190166

 Điện thoại:

0818927665; 0878927665

Địa chỉ: Số 17 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 17 Tran Trong Cung, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/03/2022

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quản Lý Nhà Thuốc Và Phòng Khám Green+
Mã số thuế:

1301104678-002

 Điện thoại:

02862750808

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Green+, 73-75 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, Green Building, 73-75 Tran Trong Cung, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy activities)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/03/2022

Công Ty TNHH Lafor
Mã số thuế:

0317146470

 Điện thoại:

0902784740

Địa chỉ: 46/4C Võ Thị Nhờ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 46/4C Vo Thi Nho, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2022

Công Ty TNHH Thảm Linh Hà
Mã số thuế:

0317149489

 Điện thoại:

0938369820

Địa chỉ: 39/31A Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 39/31a Bui Van Ba, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of carpets, rugs, cordage, rope, twine, netting and other textile products in specialized)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/02/2022

Công Ty TNHH Vietnam Lite
Mã số thuế:

0317156824

 Điện thoại:

0819049640

Địa chỉ: Tầng 1, số 197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, No 197 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/02/2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Nam Thắng Lợi
Mã số thuế:

0317157225

 Điện thoại:

0816481182

Địa chỉ: Số 197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 197 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/02/2022

Công Ty TNHH KMC Việt Nam
Mã số thuế:

0317158638

 Điện thoại:

0936058808

Địa chỉ: 26/2F đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 26/2F, Huynh Tan Phat Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/02/2022

Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Minh Thịnh
Mã số thuế:

0316777138-001

 Điện thoại:

0972302627

Địa chỉ: 307 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
Address: 307 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2022

Công Ty TNHH Công Nghệ Evohome
Mã số thuế:

0317173562

 Điện thoại:

0961859161

Địa chỉ: 72/2 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 72/2 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/02/2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông An Thư
Mã số thuế:

0317104625

 Điện thoại:

0909080945

Địa chỉ: Số 6/5J/155 Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Address: No 6/5J/155 Nguyen Van Quy, Quarter 1, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of books, newspapers, journal and stationary in specialized stores)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2022

Công Ty TNHH Wine King Dom
Mã số thuế:

0317112263

Địa chỉ: 92 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Address: 92 Tran Trong Cung, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco predominating)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/01/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp