Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Thuận Đông- Quận 7- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Tân Thuận Đông- Quận 7- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 2,280 Doanh nghiệp tại Phường Tân Thuận Đông- Quận 7- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH World Net
Mã số thuế:

0317592193

Địa chỉ: Tầng 1, Số 197, Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, No 197, Huynh Tan Phat Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Spa Khiếm Thị Thiên Đăng
Mã số thuế:

0317589602

Địa chỉ: 458/12 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 458/12 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna and steam baths, massage and similar health care services (except sport activities))

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Ichiyo
Mã số thuế:

0317584562

Địa chỉ: 435/12A Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 435/12a Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (Plumbing, heating and air-conditioning system installation activities)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Vũ Gia
Mã số thuế:

0317580776

Địa chỉ: 53 Đường số 1 Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 53, Street No 1, Nam Long Residential Area, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Điện Tử Meliwa
Mã số thuế:

0317579178

Địa chỉ: 153 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 153 Tran Trong Cung, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Vệ Sinh Công Nghiệp Tổng Ngọc
Mã số thuế:

0317568514

Địa chỉ: 3/1A Đường Lưu Trọng Lư, Khu Phố 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3/1a, Luu Trong Lu Street, Quarter 5, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (Other building and industrial cleaning activities)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Estella Lab
Mã số thuế:

0317566926

Địa chỉ: Tầng 1, 197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, 197 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thuốc Dân Tộc Tâm Đức Hiền
Mã số thuế:

0317554007

Địa chỉ: 637/3 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 637/3 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Medical and dental practice activities)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 7 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thiên Vũ
Mã số thuế:

0317551581

Địa chỉ: 9/3A Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9/3a Tran Trong Cung, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 3 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Mas Land
Mã số thuế:

0317547056

Địa chỉ: Số 1 đường số 12, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1, Street No 12, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Banamex
Mã số thuế:

0317543541

Địa chỉ: 27 Đường số 12, KDC Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27, Street No 12, KDC Nam Long, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 10 - 2022

Công Ty TNHH TM DV Thái Như Cường
Mã số thuế:

0317535822

 Điện thoại:

0868562259

Địa chỉ: 139 Đường Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 139, Tran Trong Cung Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25 - 10 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp