Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Kiểng- Quận 7- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Tân Kiểng- Quận 7- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 2,016 Doanh nghiệp tại Phường Tân Kiểng- Quận 7- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Pax Studio
Mã số thuế:

0318324101

 Điện thoại:

0912221605

Địa chỉ: 77A Đường 3 Khu Phố 2, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 77a, Street 3, Quarter 2, Tan Kieng Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp