Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Long Mỹ- Hậu Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thị xã Long Mỹ- Hậu Giang
Hiện tại có 230 Doanh nghiệp tại Thị xã Long Mỹ- Hậu Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ 477
Mã số thuế:

6300356262

Địa chỉ: ấp Sơn Phú 2, Phường Vĩnh Tường, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: Son Phu 2 Hamlet, Vinh Tuong Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Manufacture of other fabricated metal products)

Phường Vĩnh Tường, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

Công Ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Gia Huy
Mã số thuế:

6300355928

 Điện thoại:

0967887087

Địa chỉ: số 125 Quốc lộ 61B, khu vực 4, Phường Thuận An , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: No 125, 61B Highway, Khu Vuc 4, Thuan An Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Building completion and finishing)

Phường Thuận An, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 10 - 11 - 2022

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Ngọc Vạn Kim
Mã số thuế:

6300355798

 Điện thoại:

02998061266

Địa chỉ: số 150 đường Cách mạng tháng tám, Khu vực 5, Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 150, Cach Mang Thang Tam Street, Khu Vuc 5, Thuan An Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê xe có động cơ (Renting and leasing of motor vehicles)

Phường Thuận An, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 4 - 11 - 2022

Hợp Tác Xã Ngọc Liên Phát
Mã số thuế:

6300355702

 Điện thoại:

0963269862

Địa chỉ: ấp Bình Lợi, Xã Long Bình , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: Binh Loi Hamlet, Long Binh Commune, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 3 - 11 - 2022

Hợp Tác Xã Nông Sản Me Kong Del Ta Hưng Thịnh
Mã số thuế:

6300355325

 Điện thoại:

0913745739

Địa chỉ: KV. Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: KV. Binh Thanh B, Binh Thanh Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 18 - 10 - 2022

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Quân Khoa
Mã số thuế:

6300355318

 Điện thoại:

0942885392

Địa chỉ: Đường Chiêm Thành Tấn, Khu vực 3, Phường Thuận An , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: Chiem Thanh Tan Street, Khu Vuc 3, Thuan An Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Support activities for crop production)

Phường Thuận An, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 18 - 10 - 2022

Công Ty Cổ Phần May Phúc Vạn Xuân
Mã số thuế:

6300355364

 Điện thoại:

0901270565

Địa chỉ: Số 09, ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 09, Tan Hoa Hamlet, Tan Phu Commune, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Manufacture of luggage, handbags, saddlery and)

Xã Tân Phú, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 19 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Agrifarm Chemical Việt Nam
Mã số thuế:

6300355068

 Điện thoại:

02379799937

Địa chỉ: Số nhà 315, ấp Long Bình 1, Xã Long Phú , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: No 315, Long Binh 1 Hamlet, Long Phu Commune, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Xã Long Phú, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 28 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vinh Phát Hậu Giang
Mã số thuế:

6300354427

 Điện thoại:

0988634949

Địa chỉ: Khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: Khu Vuc Binh Thanh B, Binh Thanh Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 19 - 8 - 2022

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc Dịch Vụ Cầm Đồ Kim Hồng Đạt
Mã số thuế:

6300354201

 Điện thoại:

0939701742

Địa chỉ: ấp Long Bình 1, Xã Long Phú , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: Long Binh 1 Hamlet, Long Phu Commune, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Xã Long Phú, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 5 - 8 - 2022

Công Ty TNHH MTV Chí Sơn
Mã số thuế:

6300354096

 Điện thoại:

0918421381

Địa chỉ: Quốc lộ 61B, khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: 61B Highway, Khu Vuc Binh Thanh B, Binh Thanh Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 28 - 7 - 2022

Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Dịch Vụ Hải Đăng
Mã số thuế:

6300353286

 Điện thoại:

0967483683

Địa chỉ: Quốc Lộ 61B - Khu Vực 6, Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: 61B - Khu Vuc 6 Highway, Thuan An Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Phường Thuận An, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 20 - 6 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp