Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Phú- Thị xã Long Mỹ- Hậu Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Tân Phú- Thị xã Long Mỹ- Hậu Giang
Hiện tại có 10 Doanh nghiệp tại Xã Tân Phú- Thị xã Long Mỹ- Hậu Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần May Phúc Vạn Xuân
Mã số thuế:

6300355364

 Điện thoại:

0901270565

Địa chỉ: Số 09, ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 09, Tan Hoa Hamlet, Tan Phu Commune, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Manufacture of luggage, handbags, saddlery and)

Xã Tân Phú, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 19 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Đẳng
Mã số thuế:

6300341548

Địa chỉ: số 294 ấp Long Trị, Xã Tân Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 294 Long Tri Hamlet, Tan Phu Commune, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Growing of vegetables, leguminous, flower, plants for ornamental purposes)

Xã Tân Phú, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 5 - 2 - 2021

Doanh Nghiệp TN Trần Anh Khoa
Mã số thuế:

6300333498

 Điện thoại:

0932746494

Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: Tan Hoa Hamlet, Tan Phu Commune, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of electrical household appliances, furniture and lighting equipment and other household articles n.e.c in specialized stores)

Xã Tân Phú, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 1 - 9 - 2020

Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Nguyễn Thành Thống
Mã số thuế:

6300304426

 Điện thoại:

0939238075

Địa chỉ: Lộ Kênh Tư, ấp Long Hưng 1, Xã Tân Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: Lo Kenh Tu, Long Hung 1 Hamlet, Tan Phu Commune, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Tân Phú, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 27 - 6 - 2018

Chi Nhánh 12 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Thế Hiển
Mã số thuế:

6300271001-012

 Điện thoại:

0977111456

Địa chỉ: Số 150, ấp Long Hưng 1, Xã Tân Phú, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang
Address: No 150, Long Hung 1 Hamlet, Tan Phu Commune, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other amusement and recreation activities n.e.c)

Xã Tân Phú, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 26 - 9 - 2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thanh Lâm - Chi Nhánh Thanh Lâm 2
Mã số thuế:

6300272580-003

 Điện thoại:

0939604475; 0944090609

Địa chỉ: Số 142, ấp Long Hưng 1, Xã Tân Phú, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang
Address: No 142, Long Hung 1 Hamlet, Tan Phu Commune, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other amusement and recreation activities n.e.c)

Xã Tân Phú, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 13 - 4 - 2016