Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Vĩnh Niệm- Quận Lê Chân- Hải Phòng

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Vĩnh Niệm- Quận Lê Chân- Hải Phòng
Hiện tại có 1,129 Doanh nghiệp tại Phường Vĩnh Niệm- Quận Lê Chân- Hải Phòng được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Viễn Thông Vũ Đức
Mã số thuế:

0202159233

 Điện thoại:

02033337777

Địa chỉ: SH1.23 Vinhome Marina Cầu Rào 2, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Address: SH1.23 Vinhome Marina Cau Rao 2, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of computer, computer peripheral equipment, software and telecommunication equipment in specialized stores)

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 05/05/2022

Công Ty TNHH Besthome Đông Bắc
Mã số thuế:

0202153256

 Điện thoại:

0906036061

Địa chỉ: Căn HD 08 - Vinhomes Marina, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: Can HD 08 - Vinhomes Marina, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of hardware, paints, glass and other construction installation equipment in specialized)

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15/03/2022

Chi Nhánh Hải Phòng - Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Sản Xuất Thành Vinh
Mã số thuế:

0108377259-002

 Điện thoại:

0899472666

Địa chỉ: Số 791 + 793 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 791 + 793, Nguyen Van Linh Street, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15/03/2022

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Điện Lạnh Trường Thịnh
Mã số thuế:

0202007262-001

 Điện thoại:

0919793886

Địa chỉ: Tầng 3 Căn Hd135 Đường Hải Đăng, Khu Đô Thị Cầu Rào 2,Vinhom, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Address: 3rd Floor Can HD135, Hai Dang Street, Cau Rao 2 Urban Area, Vinhom, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28/03/2022

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Thái Sơn
Mã số thuế:

0314786680-001

 Điện thoại:

0985052466

Địa chỉ: Shophouse Hd 17, Khu Đô Thị Cầu Rào 2 Marina, Đường Võ Nguyê, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Address: Shophouse HD 17, Cau Rao 2 Marina Urban Area, Vo Nguye Street, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 23/03/2022

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nfoods
Mã số thuế:

0202149436

 Điện thoại:

0938323588

Địa chỉ: Nhà số 3, đường số 4, khu đô thị Waterfront City, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 3, Street No 4, Waterfront City Urban Area, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of food stuff in specialized stores)

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 08/02/2022

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ An Vạn Phát
Mã số thuế:

0202149612

 Điện thoại:

0932369468

Địa chỉ: Số 32/591 Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 32/591 Thien Loi, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 10/02/2022

Công Ty Cổ Phần Thương Mại T B E O
Mã số thuế:

0202149852

 Điện thoại:

0239703728; 02397037281

Địa chỉ: Số 76/101 khu phát triển nhà ở Phạm Tử Nghi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 76/101 Khu Phat Trien Nha O Pham Tu Nghi, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 14/02/2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp Và Thương Mại DTD
Mã số thuế:

0202146509

 Điện thoại:

0912050369

Địa chỉ: Số 64 Đường 5B Waterfont Khu đô thị ven sông Lạch Tray, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Address: No 64, 5B Waterfont Street, Ven Song Lach Tray Urban Area, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 05/01/2022

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Anh Khoa
Mã số thuế:

0202147132

 Điện thoại:

0902959397

Địa chỉ: Số nhà 42, Tổ 14, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Address: No 42, Civil Group 14, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of motor vehicle part and accessories)

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 10/01/2022

Công Ty TNHH Thương Mại XNK Phú Gia
Mã số thuế:

0202147446

 Điện thoại:

0904163959

Địa chỉ: Số 89A/213 Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Address: No 89a/213 Thien Loi, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 11/01/2022

Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Thịnh Phát
Mã số thuế:

0202147580

 Điện thoại:

0906181666

Địa chỉ: Số 08/482 đường Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 08/482, Thien Loi Street, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Manufacture of other fabricated metal products)

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 13/01/2022

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Vinatat
Mã số thuế:

0202148023

 Điện thoại:

0906053899

Địa chỉ: Số 19/560 Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 19/560 Thien Loi, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computer, computer peripheral equipment and software)

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 14/01/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp