Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lương Sơn- Hòa Bình

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Lương Sơn- Hòa Bình
Hiện tại có 1,584 Doanh nghiệp tại Huyện Lương Sơn- Hòa Bình được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Su's Hoà Bình
Mã số thuế:

5400546628

 Điện thoại:

02466644080

Địa chỉ: Xóm Đồng Bưng, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Dong Bung Hamlet, Nhuan Trach Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Ngày thành lập: 22 - 6 - 2024

Công Ty Cổ Phần Tổ Hợp Dịch Vụ Và Thương Mại Vui Chơi Giải Trí Nam Trường Sơn Hòa Bình
Mã số thuế:

5400546032

Địa chỉ: Cầu Bãi Sỏi, Thôn Đồng Bưng, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Cau Bai Soi, Dong Bung Hamlet, Nhuan Trach Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Ngày thành lập: 17 - 5 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp