Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Sơn- Huyện Lương Sơn- Hòa Bình

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Thanh Sơn- Huyện Lương Sơn- Hòa Bình
Hiện tại có 9 Doanh nghiệp tại Xã Thanh Sơn- Huyện Lương Sơn- Hòa Bình được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Bùi Gia Đht Long Sơn
Mã số thuế:

5400531607

 Điện thoại:

0868959638

Địa chỉ: Xóm 4, Thôn Yên Lịch, Xã Thanh Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Hamlet 4, Yen Lich Hamlet, Thanh Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Thanh Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Ngày thành lập: 17 - 2 - 2022