Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Mỹ An- Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Mỹ An- Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Hiện tại có 2,082 Doanh nghiệp tại Phường Mỹ An- Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng được cập nhật trên doanhnghiep.me
C�ng Ty TNHH Th��ng M�i V� D�ch V� H� N�i Restaurant
Mã số thuế:

0402214403

 Điện thoại:

0906136943

Địa chỉ: 03 Ph�m H�u K�nh, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Address: 03 PH�M H�u K�NH, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp