Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Long Xuyên- An Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Long Xuyên- An Giang
Hiện tại có 5,375 Doanh nghiệp tại Thành phố Long Xuyên- An Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Khai Thác Xuất Nhập Khoáng Sản Thanh Hương
Mã số thuế:

1602183722

 Điện thoại:

0984933553

Địa chỉ: 40/8 Thoại Ngọc Hầu, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: 40/8 Thoai Ngoc Hau, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Công Nghệ Vicgo Miền Nam
Mã số thuế:

1602183641

 Điện thoại:

02563981106

Địa chỉ: 75 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: 75, Ton Duc Thang Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computer, computer peripheral equipment and software)

Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Duy Tân
Mã số thuế:

1602183602

 Điện thoại:

02963932559

Địa chỉ: Số 130 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: No 130 Tran Hung Dao, My Thanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Medical and dental practice activities)

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 3 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Anh Mỹ Long Xuyên
Mã số thuế:

1602183539

 Điện thoại:

0945333775

Địa chỉ: Thửa đất số 15, Tờ Bản đồ số 12, Khóm Đông Thạnh B, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: Thua Dat So 15, To Ban Do So 12, Khom Dong Thanh B, My Thanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of textiles (except apparel))

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 30 - 6 - 2024

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Lộc Trời
Mã số thuế:

1602183507

 Điện thoại:

02873056999

Địa chỉ: Số 23 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: No 23 Ha Hoang Ho, My Xuyen Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 28 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Vĩnh Tường An Giang
Mã số thuế:

1602183514

 Điện thoại:

0973552147

Địa chỉ: Số 12, đường Số 8, Khóm Tây Huề 1, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: No 12, Street No 8, Khom Tay Hue 1, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 28 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Krung Thai
Mã số thuế:

1602182951

 Điện thoại:

0976675455

Địa chỉ: Thửa 789, Đường số 8, Khu Dân Cư Bắc Hà Hoàng Hổ, Khóm Tây Khánh 2, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: Thua 789, Street No 8, Bac Ha Hoang Ho Residential Area, Khom Tay Khanh 2, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 17 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Lư Đình Chinh
Mã số thuế:

1602182969

 Điện thoại:

0922524818

Địa chỉ: Số nhà 205A, Lê Văn Nhung, Khóm Bình Long 3, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: No 205a, Le Van Nhung, Khom Binh Long 3, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Medical and dental practice activities)

Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 17 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp