Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Long Xuyên- An Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Long Xuyên- An Giang
Hiện tại có 5,012 Doanh nghiệp tại Thành phố Long Xuyên- An Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Camera Nguyễn Trung
Mã số thuế:

1602166572

 Điện thoại:

0907727113

Địa chỉ: 329/1, Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: 329/1, Hung Vuong, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 3 - 2 - 2023

Công Ty TNHH TMDV Tấn Tới Ag
Mã số thuế:

1602166597

 Điện thoại:

0847819868

Địa chỉ: Số 354, Khóm Tây Khánh 3, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: No 354, Khom Tay Khanh 3, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 3 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Song Tuấn
Mã số thuế:

1602166283

 Điện thoại:

0918139252

Địa chỉ: 152 Đường Nguyễn Đức Cảnh, khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: 152, Nguyen Duc Canh Street, Khom Dong Thinh 9, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food)

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 30 - 1 - 2023

Công Ty TNHH TMDV Đông Hải Ag
Mã số thuế:

1602166244

 Điện thoại:

0911069990

Địa chỉ: 748/38, Khóm Bình Đức 2, Phường Bình Đức , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: 748/38, Khom Binh Duc 2, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023

Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu An Giang Second
Mã số thuế:

1602166043

 Điện thoại:

0896600300

Địa chỉ: Số 1992, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 1992, Tran Hung Dao Street, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 13 - 1 - 2023

Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Chợ Cái Dầu
Mã số thuế:

1602165836

 Điện thoại:

0913663858

Địa chỉ: Số 28 đường số 8, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: No 28, Street No 8, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 8 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Big Money
Mã số thuế:

1602165829

 Điện thoại:

02966272999

Địa chỉ: Số 3E3, Đường Thành Thái, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: No 3e3, Thanh Thai Street, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 8 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Nông Dược Mekong
Mã số thuế:

1602165674

 Điện thoại:

0979171820

Địa chỉ: 28L3 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: 28 L3, Pham Van Dong Street, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 5 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Giáo Dục Bách Trí
Mã số thuế:

1602165635

 Điện thoại:

0814556638

Địa chỉ: 1234A/64 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Đức 1, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: 1234a/64 Tran Hung Dao, Khom Binh Duc 1, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 5 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Minh Long Group
Mã số thuế:

1602165522

 Điện thoại:

02702865239

Địa chỉ: Số 221, Trần Hưng Đạo, Hẻm 7, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: No 221, Tran Hung Dao, Hem 7, My Xuyen Ward, Long Xuyen City, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 4 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Hồng Tươi An Giang
Mã số thuế:

1602165554

 Điện thoại:

0915497947

Địa chỉ: Số 02-i2 Nguyễn Tất Thành, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: No 02-I2 Nguyen Tat Thanh, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 4 - 1 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp