Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành- An Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành- An Giang
Hiện tại có 940 Doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành- An Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Nam Thắng
Mã số thuế:

1602183754

 Điện thoại:

0855547235

Địa chỉ: Tổ 20, Khóm Hòa Long I, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
Address: Civil Group 20, Khom Hoa Long I, An Chau Town, Chau Thanh District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Đức Bảo Phát
Mã số thuế:

1602183634

 Điện thoại:

0911044440

Địa chỉ: Thửa Đất SỐ3,TỜ Bản Đồ số 8, Khóm Hoà Long 3, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
Address: Thua Dat So3, To Ban Do So 8, Khom Hoa Long 3, An Chau Town, Chau Thanh District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (Treatment and disposal of non-hazardous waste)

Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

Đỗ Đức Trí Nhân
Mã số thuế:

1801765919

Địa chỉ: ấp Bình Phú, Bình Hòa, châu Thành, Tỉnh An Giang, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
Address: Binh Phu Hamlet, Binh Hoa, Chau Thanh, Tinh An Giang, Binh Hoa Commune, Chau Thanh District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 12 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Sửa Chữa Đóng Tàu Minh Hoàng
Mã số thuế:

1602182253

 Điện thoại:

0913994737

Địa chỉ: Tổ 02, Khóm Hoà Phú 4, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việl Nam
Address: Civil Group 02, Khom Hoa Phu 4, An Chau Town, Huyen Chau Thanh, Tinh An Giang, Viel Nam
Ngành nghề chính:

Đóng tàu và cấu kiện nổi (Building of ships and floating structures)

Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 26 - 5 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp