Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn An Châu- Huyện Châu Thành- An Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thị trấn An Châu- Huyện Châu Thành- An Giang
Hiện tại có 278 Doanh nghiệp tại Thị trấn An Châu- Huyện Châu Thành- An Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Nam Thắng
Mã số thuế:

1602183754

 Điện thoại:

0855547235

Địa chỉ: Tổ 20, Khóm Hòa Long I, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
Address: Civil Group 20, Khom Hoa Long I, An Chau Town, Chau Thanh District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Đức Bảo Phát
Mã số thuế:

1602183634

 Điện thoại:

0911044440

Địa chỉ: Thửa Đất SỐ3,TỜ Bản Đồ số 8, Khóm Hoà Long 3, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
Address: Thua Dat So3, To Ban Do So 8, Khom Hoa Long 3, An Chau Town, Chau Thanh District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (Treatment and disposal of non-hazardous waste)

Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Sửa Chữa Đóng Tàu Minh Hoàng
Mã số thuế:

1602182253

 Điện thoại:

0913994737

Địa chỉ: Tổ 02, Khóm Hoà Phú 4, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việl Nam
Address: Civil Group 02, Khom Hoa Phu 4, An Chau Town, Huyen Chau Thanh, Tinh An Giang, Viel Nam
Ngành nghề chính:

Đóng tàu và cấu kiện nổi (Building of ships and floating structures)

Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 26 - 5 - 2024

Công Ty TNHH Thực Phẩm Vũ Hoàn
Mã số thuế:

1602172417

 Điện thoại:

02033337333

Địa chỉ: Thửa đất số 64, tờ bản đồ số 6, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, An Giang
Address: Thua Dat So 64, To Ban Do So 6, An Chau Town, Chau Thanh District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving of fish, crustaceans and)

Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 18 - 7 - 2023

Công Ty TNHH Hạ Tầng Cảnh Quan Châu Thành
Mã số thuế:

1602170339

 Điện thoại:

0852837789

Địa chỉ: Đường Quốc Hương, khóm Hòa Long 3, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
Address: Quoc Huong Street, Khom Hoa Long 3, An Chau Town, Chau Thanh District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 12 - 5 - 2023

Công Ty TNHH Hoa Kỳ Ag
Mã số thuế:

1602168925

 Điện thoại:

0916881741

Địa chỉ: Số 457, Quốc lộ 91, ấp Hòa Long 1, Thị trấn An Châu , Huyện Châu Thành , An Giang
Address: No 457, Highway 91, Hoa Long 1 Hamlet, An Chau Town, Chau Thanh District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Vỏ Xe Khải Hưng
Mã số thuế:

1602166251

 Điện thoại:

0849045222

Địa chỉ: Ấé Hòa Phú 1, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
Address: Ae Hoa Phu 1, An Chau Town, Chau Thanh District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of motor vehicle part and accessories)

Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 20 - 1 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp