Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Nam Thắng

Ngày thành lập (Founding date): 9 - 7 - 2024

Địa chỉ: Tổ 20, Khóm Hòa Long I, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An GiangGoogle Map Bản đồ
Address: Civil Group 20, Khom Hoa Long I, An Chau Town, Chau Thanh District, An Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Mã số thuế:
Enterprise code:
1602183754
Điện thoại/ Fax:0855547235
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Nguyễn Hữu Quang

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Nam Thắng

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Nam Thắng

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính