Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Mỹ Long- Thành phố Long Xuyên- An Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Mỹ Long- Thành phố Long Xuyên- An Giang
Hiện tại có 589 Doanh nghiệp tại Phường Mỹ Long- Thành phố Long Xuyên- An Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Khai Thác Xuất Nhập Khoáng Sản Thanh Hương
Mã số thuế:

1602183722

 Điện thoại:

0984933553

Địa chỉ: 40/8 Thoại Ngọc Hầu, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: 40/8 Thoai Ngoc Hau, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Lư Đình Chinh
Mã số thuế:

1602182969

 Điện thoại:

0922524818

Địa chỉ: Số nhà 205A, Lê Văn Nhung, Khóm Bình Long 3, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: No 205a, Le Van Nhung, Khom Binh Long 3, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Medical and dental practice activities)

Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 17 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Hữu Cơ Sông Hậu Group
Mã số thuế:

1602173805

 Điện thoại:

0877778524

Địa chỉ: 7A3 Trần Nguyên Hãn, Khóm 3, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Address: 7a3 Tran Nguyen Han, Khom 3, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 25 - 8 - 2023

Công Ty Cổ Phần Ngọc Trai Núi Franchising
Mã số thuế:

1602173555

 Điện thoại:

0818685985

Địa chỉ: Số 61 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: No 61 Hung Vuong, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other food products n.e.c.)

Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 19 - 8 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp