Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vũng Liêm- Vĩnh Long

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Vũng Liêm- Vĩnh Long
Hiện tại có 656 Doanh nghiệp tại Huyện Vũng Liêm- Vĩnh Long được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Chế Biến Nông Sản Miền Tây VN
Mã số thuế:

1501148016

Địa chỉ: Thửa đất số 68, Tờ bản đồ số 32, Tổ 4, Ấp An Thành Đông, Xã Trung Hiếu, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 68, To Ban Do So 32, Civil Group 4, An Thanh Dong Hamlet, Trung Hieu Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Trung Hiếu, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 10 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Hằng Thuận
Mã số thuế:

1501147661

Địa chỉ: Thửa đất số 117, tờ bản đồ số 18, tổ 15, ấp Phú Tân, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 117, To Ban Do So 18, Civil Group 15, Phu Tan Hamlet, Trung Nghia Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21 - 5 - 2024

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thiện Vĩ
Mã số thuế:

1501147245

Địa chỉ: Thửa đất số 64, Tờ bản đồ số 14, Tổ 4, Ấp Phú Điền, Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 64, To Ban Do So 14, Civil Group 4, Phu Dien Hamlet, Hieu Thuan Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 11 - 4 - 2024

Công Ty TNHH Lobiz Marker
Mã số thuế:

1501146996

Địa chỉ: Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 28, Tổ 4, ấp An Thành Đông, Xã Trung Hiếu, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 65, To Ban Do So 28, Civil Group 4, An Thanh Dong Hamlet, Trung Hieu Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Trung Hiếu, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 26 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế - Giám Sát - Xây Dựng Đại Phát Lộc
Mã số thuế:

1501146869

Địa chỉ: Số 209 đường Nguyễn Thị Hồng, tổ 10, ấp Trung Tín, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 209, Nguyen Thi Hong Street, Civil Group 10, Trung Tin Hamlet, Vung Liem Town, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 19 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Huỳnh Như
Mã số thuế:

1501146611

 Điện thoại:

02703343103

Địa chỉ: Số 2869, Tổ 10C, ấp Thanh Lương, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long
Address: No 2869, 10C Civil Group, Thanh Luong Hamlet, Thanh Binh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 6 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thiên Phú Hưng
Mã số thuế:

1501146273

Địa chỉ: Thửa số 37, Tờ bản đồ số 27, Tổ 19, Ấp An Nhơn, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Thua So 37, To Ban Do So 27, Civil Group 19, An Nhon Hamlet, Trung Thanh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 1 - 2 - 2024

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Trung Thành Đông VL
Mã số thuế:

1501146192

Địa chỉ: Thửa đất số 523, Tờ bản đồ số 2, Tổ 3, Ấp Phú An, Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 523, To Ban Do So 2, Civil Group 3, Phu An Hamlet, Trung Thanh Dong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 25 - 1 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp