Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân An Luông- Huyện Vũng Liêm- Vĩnh Long

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Tân An Luông- Huyện Vũng Liêm- Vĩnh Long
Hiện tại có 58 Doanh nghiệp tại Xã Tân An Luông- Huyện Vũng Liêm- Vĩnh Long được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH PT Miền Nam
Mã số thuế:

1501145657

Địa chỉ: Thửa đất số 696, Tờ bản đồ số 3, Tổ 13, Ấp Rạch Cốc, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 696, To Ban Do So 3, Civil Group 13, Rach Coc Hamlet, Tan An Luong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 20 - 12 - 2023

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Minh Thư
Mã số thuế:

1501143106

 Điện thoại:

02701173176224

Địa chỉ: Số 2676, tổ 5, ấp 8, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Address: No 2676, Civil Group 5, Hamlet 8, Tan An Luong Commune, Huyen Vung Liem, Tinh Vinh Long, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 28 - 6 - 2023

Chi Nhánh Vĩnh Long 3 - Công Ty TNHH Srisawad Việt Nam
Mã số thuế:

2901807716-340

 Điện thoại:

02701900633325

Địa chỉ: Số 2693 Tổ 3, ấp 7, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Address: No 2693 Civil Group 3, Hamlet 7, Tan An Luong Commune, Huyen Vung Liem, Tinh Vinh Long, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit granting)

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 20 - 6 - 2023

Công Ty TNHH Sản Xuất TM - DV Phúc Yến
Mã số thuế:

1501129045

Địa chỉ: Số 1960, Tổ 15, Ấp 8, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 1960, Civil Group 15, Hamlet 8, Tan An Luong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other food products n.e.c.)

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 13 - 7 - 2021

Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Châu Thành - Cửa Hàng Xăng Dầu Châu Thành - Số 6
Mã số thuế:

1501125019

Địa chỉ: Số 43, ấp 3, Xã Tân An Luông , Huyện Vũng Liêm , Vĩnh Long
Address: No 43, Hamlet 3, Tan An Luong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 18 - 3 - 2021

Địa Điểm Kinh Doanh Trà Ôn - Công Ty Cổ Phần Vinancapital Việt Nam
Mã số thuế:

1501125001

Địa chỉ: Thửa đất số 526, tờ bản đồ số 10, Tổ 1, ấp 8, Xã Tân An Luông , Huyện Vũng Liêm , Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 526, To Ban Do So 10, Civil Group 1, Hamlet 8, Tan An Luong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bưu chính (Postal activities)

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 18 - 3 - 2021

Công Ty TNHH SX TM DV Thành Đạt Vĩnh Long
Mã số thuế:

1501117561

Địa chỉ: Thửa đất số 658, tờ bản đồ số 3, Tổ 10, ấp Gạch Cốc, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 658, To Ban Do So 3, Civil Group 10, Gach Coc Hamlet, Tan An Luong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Đóng tàu và cấu kiện nổi (Building of ships and floating structures)

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 3 - 9 - 2020

Công Ty TNHH MTV Trung Tâm Ngoại Ngữ Thanh Trúc
Mã số thuế:

1501109553

 Điện thoại:

0986417882

Địa chỉ: Thửa đất số 257, tờ bản đồ số 14, ấp 8, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 257, To Ban Do So 14, Hamlet 8, Tan An Luong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 31 - 12 - 2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huỳnh Đạt Vĩnh Long
Mã số thuế:

1501107891

 Điện thoại:

0902458268

Địa chỉ: Số 581, tổ 6, ấp Rạch Cốc, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 581, Civil Group 6, Rach Coc Hamlet, Tan An Luong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Electrical installation activities)

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 4 - 12 - 2019

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Nút Áo Hoành Đạt
Mã số thuế:

1501105245

 Điện thoại:

0961074182

Địa chỉ: Tổ 13 ấp Rạch Cốc, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: 13 Ap Rach Coc Civil Group, Tan An Luong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other manufacturing n.e.c)

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 10 - 9 - 2019

Công Ty TNHH MTV Tạ Duy Ánh
Mã số thuế:

1501098728

 Điện thoại:

02994512155

Địa chỉ: Tổ 1, ấp 8, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 1, Hamlet 8, Tan An Luong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 4 - 3 - 2019

Công Ty TNHH Tam Lập Thành
Mã số thuế:

1501077950

 Điện thoại:

0918627760

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Gò Ân, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Civil Group 3, Go An Hamlet, Tan An Luong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Manufacture of articles of concrete, cement and)

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 3 - 1 - 2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Đức Hưng Jewelry
Mã số thuế:

1501073272

 Điện thoại:

0949990102

Địa chỉ: Tổ 14, ấp 8, Xã Tân An Luông , Huyện Vũng Liêm , Vĩnh Long
Address: Civil Group 14, Hamlet 8, Tan An Luong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày thành lập: 19 - 10 - 2017