Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Đạt

Ngày thành lập (Founding date): 11 - 6 - 2024

Địa chỉ: Số 2080, Tổ 5, Ấp Nước Xoáy, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh LongGoogle Map Bản đồ
Address: No 2080, Civil Group 5, Nuoc Xoay Hamlet, Tan An Luong Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chưa có thông tin (No information)

Mã số thuế:
Enterprise code:
1501148062
Điện thoại/ Fax:Đang cập nhật
Tên tiếng Anh:
English name:
Nguyen Dat Service Trading Business Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Người đại diện:
Representative:
Huỳnh Thị Trang

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Đạt

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Đạt

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH MT Clover
Địa chỉ: 20/7 Đường Cao Bá Quát, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: 20/7, Cao Ba Quat Street, Thanh Son Ward, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500667085

Tỉnh Ninh Thuận

Ngày thành lập: 20 - 6 - 2024