Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đại Phúc- Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Đại Phúc- Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
Hiện tại có 1,446 Doanh nghiệp tại Phường Đại Phúc- Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Peripower Vietnam
Mã số thuế:

2301289780

Địa chỉ: Tầng 1, Thửa đất số 394, tờ bản đồ số 3, Phố Trần Quốc Tảng, Khu 4, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: 1st Floor, Thua Dat So 394, To Ban Do So 3, Tran Quoc Tang Street, Khu 4, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Both (Vietnam)
Mã số thuế:

2301285948

Địa chỉ: Tầng 8 và tầng 9, số 10, đường Bình Than (Thửa đất số 22, t, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: 8th Floor And Tang 9, No 10, Binh Than Street (Thua Dat So 22, T, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province)
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17 - 5 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp