Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh
Hiện tại có 1,887 Doanh nghiệp tại Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghiệp Minh Tâm
Mã số thuế:

2301293459

 Điện thoại:

02375943888

Địa chỉ: Lô H3, Khu công nghiệp Thuận Thành III - phân khu B, Phường Gia Đông, Thị Xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot H3, Thuan Thanh Iii - Phan Khu B Industrial Zone, Gia Dong Ward, Thuan Thanh Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Sasayama Việt Nam
Mã số thuế:

2301293265

 Điện thoại:

0976427749

Địa chỉ: Thôn Nhiễm Dương, Xã Nghĩa Đạo, Thị Xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Nhiem Duong Hamlet, Nghia Dao Commune, Thuan Thanh Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghiệp An Bình
Mã số thuế:

2301292712

 Điện thoại:

02223862647

Địa chỉ: Lô Hl, Khu công nghiệp Thuận Thành III - phân khu B, Phường Gia Đông, Thị Xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot HL, Thuan Thanh Iii - Phan Khu B Industrial Zone, Gia Dong Ward, Thuan Thanh Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghiệp An Bình
Mã số thuế:

2301292649

 Điện thoại:

02223862647

Địa chỉ: Lô Hl, Khu công nghiệp Thuận Thành III - phân khu B, Phường Gia Đông, Thị Xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot HL, Thuan Thanh Iii - Phan Khu B Industrial Zone, Gia Dong Ward, Thuan Thanh Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 3 - 7 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp