Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
Hiện tại có 11,254 Doanh nghiệp tại Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Trung Việt Gongniu
Mã số thuế:

2301289854

Địa chỉ: Tầng 1, Số 11, đường Nguyễn Đăng Sở, (thửa đất số 34, tờ bản đồ số 60), Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: 1st Floor, No 11, Nguyen Dang So Street (Thua Dat So 34, To Ban Do So 60), Kinh Bac Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Peripower Vietnam
Mã số thuế:

2301289780

Địa chỉ: Tầng 1, Thửa đất số 394, tờ bản đồ số 3, Phố Trần Quốc Tảng, Khu 4, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: 1st Floor, Thua Dat So 394, To Ban Do So 3, Tran Quoc Tang Street, Khu 4, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Huấn Luyện Mda
Mã số thuế:

2301289759

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Tân Trang, Số 383 B, Đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: 4th Floor, Tan Trang Building, No 383 B, Nguyen Trai Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp