Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Võ Cường- Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Võ Cường- Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
Hiện tại có 2,376 Doanh nghiệp tại Phường Võ Cường- Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Tập Đoàn Lắp Đặt Cơ Điện Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nam
Mã số thuế:

2301265839

Địa chỉ: Số 14 Đường Võ Cường 39, Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 14, Vo Cuong 39 Street, Khu Bo Son, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20 - 11 - 2023

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bầu Trời Yêu Thương
Mã số thuế:

2301265532

Địa chỉ: Lô 266 + 267 khu nhà ở Khả Lễ 2, đường Phan Huy Chú, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot 266 + 267 Khu Nha O Kha Le 2, Phan Huy Chu Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16 - 11 - 2023

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Vichi
Mã số thuế:

2301264987

Địa chỉ: Số nhà 338 đường Ngọc Hân Công Chúa, Khu Hòa Đình, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 338, Ngoc Han Cong Chua Street, Khu Hoa Dinh, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10 - 11 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Vichi
Mã số thuế:

2301264793

Địa chỉ: Vị trí số 01 thuộc tầng 1, Tòa V1, Chung cư nhà ở xã hội V-CITY, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Vi Tri So 01 Thuoc Tang 1, Toa V1, Chung Cu Nha O, Hoi V-City Commune, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 9 - 11 - 2023

Công Ty TNHH HLT Technology Việt Nam
Mã số thuế:

2301264465

Địa chỉ: Phòng 1, tầng 3,Số nhà 48, đường Nguyễn Khuyến, khu Bồ Sơn,, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Zoom 1, 3rd Floor, No 48, Nguyen Khuyen Street, Khu Bo Son, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (Non-specialized wholesale trade)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 8 - 11 - 2023

Công Ty TNHH Thép Đặc Biệt Thysen
Mã số thuế:

2301264352

 Điện thoại:

0866691181

Địa chỉ: Thửa đất số 81, tờ bản đồ số 113, KĐT Đại Hoàng Long, đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Thua Dat So 81, To Ban Do So 113, KDT Dai Hoang Long, Ly Anh Tong Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (Non-specialized wholesale trade)

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 8 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp