Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Từ Sơn- Bắc Ninh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Từ Sơn- Bắc Ninh
Hiện tại có 4,710 Doanh nghiệp tại Thành phố Từ Sơn- Bắc Ninh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Công Nghiệp Fly (Việt Nam) (Nộp Thay)
Mã số thuế:

2301267219

Địa chỉ: Lô 065B, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot 065B, Khu Cong Nghiep, Do Thi And Dich Vu Vsip Bac Ninh, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2023

Công Ty TNHH Công Nghệ Darbond Việt Nam
Mã số thuế:

2301265758

Địa chỉ: Unit 7E, Nhà Xưởng Cao Tầng – Tòa 1, Số 2, Đường BH5, VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Unit 7e, Nha Xuong Cao Tang - Toa 1, No 2, BH5 Street, Vsip Bac Ninh, Phu Chan Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17 - 11 - 2023

Công Ty Cổ Phần Y Dược Kinh Bắc
Mã số thuế:

2301265652

Địa chỉ: Căn SL-92 dự án Centa Riverside, Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Vsip Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Can SL-92 Du An Centa Riverside, Khu Cong Nghiep, Do Thi And Dich Vu Vsip Bac Ninh, Phu Chan Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17 - 11 - 2023

Công Ty TNHH Công Nghệ Progress Y&Y Việt Nam (Nộp Thay)
Mã số thuế:

2301264761

Địa chỉ: Số 8, đường 15, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 8, Street 15, Khu Cong Nghiep, Do Thi And Dich Vu Vsip Bac, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 9 - 11 - 2023

Công Ty TNHH L - Tech Vina
Mã số thuế:

2301264313

Địa chỉ: Nhà xưởng FFI-4.2, Unit 4F, Nhà xưởng cao tầng - Tòa 1, Số 2, Đường BH5, Khu công nghiệp, dịch vụ và đô thị VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Nha Xuong Ffi-4.2, Unit 4F, Nha Xuong Cao Tang - Toa 1, No 2, BH5 Street, Khu Cong Nghiep, Dich Vu And Do Thi Vsip Bac Ninh, Phu Chan Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 7 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp