Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Châu Khê- Thành phố Từ Sơn- Bắc Ninh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Châu Khê- Thành phố Từ Sơn- Bắc Ninh
Hiện tại có 934 Doanh nghiệp tại Phường Châu Khê- Thành phố Từ Sơn- Bắc Ninh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thép Hà Vy
Mã số thuế:

2301227576

Địa chỉ: Cụm công nghiệp sản xuất thép Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep San Xuat Thep Chau Khe Cluster, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH SX Và TM Thép Hồng Phát
Mã số thuế:

2301227463

 Điện thoại:

0934309338

Địa chỉ: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep Vua And Nho Da Hoi Cluster, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Tấn Trường Thịnh
Mã số thuế:

2301227167

 Điện thoại:

0961765806

Địa chỉ: Khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Da Hoi Quarter, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 30 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Tổng Hợp Dịch Vụ Mạnh Hưng Phát
Mã số thuế:

2301227008

 Điện thoại:

0963085102

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep Chau Khe Cluster, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tâm An Bắc Ninh
Mã số thuế:

2301226886

 Điện thoại:

02221169927244

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Apec Đa Hội, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep Apec Da Hoi Cluster, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thép Hoàng An Phát
Mã số thuế:

2301226879

 Điện thoại:

0936856337

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep Chau Khe Cluster, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thép Thuận Phát
Mã số thuế:

2301226893

 Điện thoại:

0936793198

Địa chỉ: Cụm công nghiệp sản xuất thép Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep San Xuat Thep Chau Khe Cluster, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH SX Và KD Thép Việt Thái
Mã số thuế:

2301226780

 Điện thoại:

0904174008

Địa chỉ: Cụm công nghiệp sản xuất thép Châu Khê, Phường Châu Khê , Thành phố Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep San Xuat Thep Chau Khe Cluster, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Thanh Tâm
Mã số thuế:

2301226822

 Điện thoại:

0912268294

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep Chau Khe Cluster, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Kinh Doanh Tổng Hợp Phúc Hưng
Mã số thuế:

2301226815

 Điện thoại:

0867821525

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep Chau Khe Cluster, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thép Phát Lộc VN
Mã số thuế:

2301226808

 Điện thoại:

0973525323

Địa chỉ: Khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Da Hoi Quarter, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Phú Thái
Mã số thuế:

2301226741

 Điện thoại:

0877844360

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep Chau Khe Cluster, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp TQH
Mã số thuế:

2301226371

 Điện thoại:

0906108926

Địa chỉ: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Apec, Phường Châu Khê , Thành phố Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep Vua And Nho Apec Cluster, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 23 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp