Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Nhân Chính- Quận Thanh Xuân- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Nhân Chính- Quận Thanh Xuân- Hà Nội
Hiện tại có 6,396 Doanh nghiệp tại Phường Nhân Chính- Quận Thanh Xuân- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Vietnam Tropical
Mã số thuế:

0110548335

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Address: 12th Floor, Licogi 13 Building, No 164, Khuat Duy Tien Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 21 - 11 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại & Thiết Bị Ats
Mã số thuế:

0110541650

Địa chỉ: Lô 501-502, Tầng 5, Toà nhà The Golden Palm, Số 21 Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Address: Lot 501-502, 5th Floor, The Golden Palm Building, No 21, Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 14 - 11 - 2023

Văn Phòng Đại Diện CSPC Ouyi Pharmaceutical Co., LTD Tại Thành Phố Hà Nội
Mã số thuế:

0110541844

Địa chỉ: Phòng làm việc số 18, T12 TN Diamond Tower, 48 Lê văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Address: Phong Lam Viec So 18, T12 TN Diamond Tower, 48 Le Van Luong, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 14 - 11 - 2023

Công Ty TNHH Fuji Trading Việt Nam
Mã số thuế:

0110541989

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Address: 8th Floor, Diamond Flower Building, No 48 Le Van Luong, Moi N1 Urban Area, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2023

Công Ty Cổ Phần Icheck Trace
Mã số thuế:

0110539316

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Address: 12th Floor, Diamond Flower Building, No 48 Le Van Luong, Moi N1 Urban Area, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 13 - 11 - 2023

Công Ty TNHH TM Vận Tải An Phát
Mã số thuế:

0110536202

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Address: 12th Floor, Diamond Flower Building, No 48, Le Van Luong Street, Moi N1 Urban Area, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 9 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp