Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Nhị Châu- Thành phố Hải Dương- Hải Dương

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Nhị Châu- Thành phố Hải Dương- Hải Dương
Hiện tại có 223 Doanh nghiệp tại Phường Nhị Châu- Thành phố Hải Dương- Hải Dương được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Ngọc Lan HD
Mã số thuế:

0801414958

 Điện thoại:

0966528098

Địa chỉ: No3-405 Khu chung cư Bạch Đằng, Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No3-405 Khu Chung Cu Bach Dang, Nhi Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Manufacture of structural metal products)

Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 3 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bảo Tiến
Mã số thuế:

0801414161

Địa chỉ: Số nhà 26A, ngõ 70 Phan Chu Chinh - Khu 2 , Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Address: No 26a, 70 Phan Chu Chinh - Khu 2 Lane, Nhi Chau Ward, Hai Duong City, Tinh Hai Duong, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2024

Công Ty TNHH Kim Xuân HS Korea
Mã số thuế:

0801402800

 Điện thoại:

0971389936

Địa chỉ: 289 Trần Hưng Đạo, Phường Nhị Châu, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương
Address: 289 Tran Hung Dao, Nhi Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of food stuff in specialized stores)

Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 31 - 7 - 2023

Công Ty TNHH Nhà Hàng Ju Dian
Mã số thuế:

0801401500

 Điện thoại:

0246568515

Địa chỉ: Số 21, Đường An Định, Phường Nhị Châu, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương
Address: No 21, An Dinh Street, Nhi Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 17 - 7 - 2023

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bách An Khang
Mã số thuế:

0801397276

 Điện thoại:

0912900688

Địa chỉ: Số 7 ngõ 54 Lý Quốc Bảo, Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 7, 54 Ly Quoc Bao Lane, Nhi Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 15 - 5 - 2023

Công Ty TNHH H&T Hải Dương
Mã số thuế:

0801392503

 Điện thoại:

0819746488

Địa chỉ: LK07.28 Đường Nguyên Hồng, Khu đô thị phía Tây cầu Phú Lương, PHường Nhị Châu , Thành phố Hải Dương , Hải Dương
Address: LK07.28, Nguyen Hong Street, Phia Tay Cau Phu Luong Urban Area, Nhi Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 8 - 3 - 2023

Công Ty Cổ Phần Minh Thành VN
Mã số thuế:

0801392084

 Điện thoại:

0981630025

Địa chỉ: Số 19 phố Hữu Nghị, Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 19, Huu Nghi Street, Nhi Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 3 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Kế Toán An Tâm
Mã số thuế:

0801389081

 Điện thoại:

0988292225

Địa chỉ: Số 42 Đường Đồng Tâm, Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Address: No 42, Dong Tam Street, Nhi Chau Ward, Hai Duong City, Tinh Hai Duong, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy)

Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 4 - 1 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp