Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Nam Đồng- Thành phố Hải Dương- Hải Dương

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Nam Đồng- Thành phố Hải Dương- Hải Dương
Hiện tại có 122 Doanh nghiệp tại Phường Nam Đồng- Thành phố Hải Dương- Hải Dương được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Diệp Khang
Mã số thuế:

0801387408

 Điện thoại:

0982071027

Địa chỉ: Khu dân cư Khánh Hội, Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: Khanh Hoi Residential Area, Nam Dong Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thành Long HD
Mã số thuế:

0801372105

 Điện thoại:

02273285193

Địa chỉ: Thôn Nhân Nghĩa, Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: Nhan Nghia Hamlet, Nam Dong Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 10 - 2 - 2022

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Quốc Tế Amazon
Mã số thuế:

0801372761

 Điện thoại:

0353644509

Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Thôn Nhân Nghĩa, Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: Tan Lap Hamlet, Nhan Nghia Hamlet, Nam Dong Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Manufacture of prepared animal, fish, poultry feeds)

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 21 - 2 - 2022

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Đại Tín
Mã số thuế:

0801370820

 Điện thoại:

0983835626

Địa chỉ: Khu dân cư Tân Lập, Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: Tan Lap Residential Area, Nam Dong Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard)

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 7 - 1 - 2022

Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Wins Garment
Mã số thuế:

0801367514

 Điện thoại:

02993138685

Địa chỉ: Khu Cầu Phú Lương, Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: Khu Cau Phu Luong, Nam Dong Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2021

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Duy Anh
Mã số thuế:

0801378298

 Điện thoại:

02383362956

Địa chỉ: Km 56+100, quốc lộ 5A, Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: KM 56+100, 5a Highway, Nam Dong Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 20 - 5 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Duy Anh
Mã số thuế:

0801378298

 Điện thoại:

02383362956

Địa chỉ: Km 56+100, quốc lộ 5A, Phường Nam Đồng , Thành phố Hải Dương , Hải Dương
Address: KM 56+100, 5a Highway, Nam Dong Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 20 - 5 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thanh Phong Construction
Mã số thuế:

0801363580

 Điện thoại:

0967569566

Địa chỉ: Khu Nhân Nghĩa, Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Address: Khu Nhan Nghia, Nam Dong Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 27 - 9 - 2021

Công Ty TNHH MTV Nước Sạch Saiga
Mã số thuế:

0801377625

Địa chỉ: Thôn Nhân Nghĩa, Phường Nam Đồng , Thành phố Hải Dương , Hải Dương
Address: Nhan Nghia Hamlet, Nam Dong Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters)

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 11 - 5 - 2022

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Q.Live
Mã số thuế:

0801375603

 Điện thoại:

02206502999

Địa chỉ: Cụm CN Ba Hàng, Phường Nam Đồng , Thành phố Hải Dương , Hải Dương
Address: CN Ba Hang Cluster, Nam Dong Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Manufacture of prepared animal, fish, poultry feeds)

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 5 - 4 - 2022

Công Ty TNHH Sheng Wei Việt Nam
Mã số thuế:

0801306825

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ba Hàng, Xã Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: Cong Nghiep Ba Hang Cluster, Nam Dong Commune, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 16 - 12 - 2019

Công Ty TNHH Dược Phẩm Liên Doanh Việt Đức
Mã số thuế:

0801295669

 Điện thoại:

0987040004

Địa chỉ: Thôn Vũ La, Xã Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: Vu La Hamlet, Nam Dong Commune, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products)

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 23 - 8 - 2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Việt Solar
Mã số thuế:

0801287139

 Điện thoại:

0987683388

Địa chỉ: Thôn Vũ La, Xã Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: Vu La Hamlet, Nam Dong Commune, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng (Manufacture of electric lighting equipment)

Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 7 - 5 - 2019

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp