Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Diệp Khang

Ngày thành lập (Founding date): 24 - 11 - 2022

Địa chỉ: Khu dân cư Khánh Hội, Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải DươngGoogle Map Bản đồ
Address: Khanh Hoi Residential Area, Nam Dong Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Mã số thuế:
Enterprise code:
0801387408
Điện thoại/ Fax:0982071027
Tên tiếng Anh:
English name:
Diep Khang Import Export One Member Company Limited
Tên v.tắt:
Enterprise short name:
Dkie Co., LTD
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Người đại diện:
Representative:
Hoàng Văn Quang
Địa chỉ N.Đ.diện: Khu dân cư Khánh Hội, Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Representative address: Khanh Hoi Residential Area, Nam Dong Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Diệp Khang

Bản đồ vị trí Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Diệp Khang

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính