Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phong Phú- Huyện Bình Chánh- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Phong Phú- Huyện Bình Chánh- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 1,933 Doanh nghiệp tại Xã Phong Phú- Huyện Bình Chánh- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Slon
Mã số thuế:

0318550929

 Điện thoại:

0935952350

Địa chỉ: 76 Đường số 5, Khu Dân Cư Âp 5 Phong Phú, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 76, Street No 5, Ap 5 Phong Phu Residential Area, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 5 - 7 - 2024

Công Ty TNHH TMDV Liên Hương Thảo
Mã số thuế:

0318547813

 Điện thoại:

0901352429

Địa chỉ: Số nhà D14/382, Ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No D14/382, Hamlet 4, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Hồng Nguyên
Mã số thuế:

0318523883

Địa chỉ: Số 6 Đường số 3, Khu dân cư Gia Hoà, Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 6, Street No 3, Gia Hoa Residential Area, Hamlet 5, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp