Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lê Minh Xuân- Huyện Bình Chánh- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Lê Minh Xuân- Huyện Bình Chánh- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 1,458 Doanh nghiệp tại Xã Lê Minh Xuân- Huyện Bình Chánh- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Anamet Việt Nam (Ntnn)
Mã số thuế:

0318521029

Địa chỉ: Nhà xưởng D1-1, Lô A, đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Nha Xuong D1-1, Lot A, N5B Street, Le Minh Xuan 3 Industrial Zone, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Eu Design Việt Nam
Mã số thuế:

0318504792

Địa chỉ: Nhà xưởng số B2-5, Lô A, đường N5B, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Nha Xuong So B2-5, Lot A, N5B Street, Le Minh Xuan 3 Industrial Zone, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp