Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Xây dựng nhà để ở - mã ngành: 4101

Công Ty TNHH Xây Dựng Chương Hồng Phát
Địa chỉ: Thửa đất số 320, tờ bản đồ số 74, Dự án Golden Hills City (Giai đoạn 1) – Khu A, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Address: Thua Dat So 320, To Ban Do So 74, Golden Hills City Project (Giai Doan 1), Khu A, Hoa Lien Commune, Huyen Hoa Vang, Da Nang City, Viet Nam, Da Nang City
Mã số thuế:

0402185671

 Điện thoại:

11869178148

Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp