Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Dịch Thuật Và Thương Mại Bắc Âu
Địa chỉ: Tầng 2, Phòng 2.50, Khu I, Tòa nhà The Prince Residence, Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2nd Floor, Zoom 2.50, Khu I, The Prince Residence Building, No 17-19-21 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0317303155

 Điện thoại:

0935335733

Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/05/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp