Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bà Điểm- Huyện Hóc Môn- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Bà Điểm- Huyện Hóc Môn- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 3,701 Doanh nghiệp tại Xã Bà Điểm- Huyện Hóc Môn- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thiết Bị Bảo Hộ Lao Động Kasana
Mã số thuế:

0318547796

 Điện thoại:

0908128981

Địa chỉ: 42/8Q Ấp Đông Lân 10, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 42/8Q Dong Lan 10 Hamlet, Ba Diem Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Wholesale of textiles, clothing, footwear)

Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Tuấn Đông Dương
Mã số thuế:

0318531926

 Điện thoại:

0939873785

Địa chỉ: 19/3 Nguyễn Thị Bảy, tổ 10, ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19/3 Nguyen Thi Bay, Civil Group 10, Bac Lan Hamlet, Ba Diem Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp