Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

0911069990: Nguyễn Đức Tuấn - Công Ty TNHH TMDV Đông Hải Ag

Công Ty TNHH TMDV Đông Hải Ag
Địa chỉ: 748/38, Khóm Bình Đức 2, Phường Bình Đức , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: 748/38, Khom Binh Duc 2, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Mã số thuế:

1602166244

 Điện thoại:

0911069990

Người đại diện:

Nguyễn Đức Tuấn

Đ/chỉ:

Khóm Bình Đức 2, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023