Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

0906108926: Trần Văn Mạnh - Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp TQH

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp TQH
Địa chỉ: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Apec, Phường Châu Khê , Thành phố Từ Sơn , Bắc Ninh
Address: Cong Nghiep Vua And Nho Apec Cluster, Chau Khe Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province
Mã số thuế:

2301226371

 Điện thoại:

0906108926

Người đại diện:

Trần Văn Mạnh

Đ/chỉ:

Khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh

Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 23 - 11 - 2022