Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Pallet Minh Thái
Địa chỉ: Số 606, thửa đất số 1005, Tờ bản đồ số 22, Đường ĐX4, Ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Address: No 606, Thua Dat So 1005, To Ban Do So 22, DX4 Street, Lai Khe Hamlet, Lai Hung Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3703096029

 Điện thoại:

0985781710

Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp