Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp sử dụng số điện thoại 0977261290

Công Ty TNHH Vinaduy
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 3rd Floor, Hoang Ngan Plaza Building, 125 Hoang Ngan, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Mã số thuế:

0109446258

 Điện thoại:

0977261290

Người đại diện:

Nguyễn Văn Hinh

Đ/chỉ:

Thôn Cầu Quất, Xã Tú Thịnh, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 7 - 12 - 2020