Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trung Hòa- Quận Cầu Giấy- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Trung Hòa- Quận Cầu Giấy- Hà Nội
Hiện tại có 8,235 Doanh nghiệp tại Phường Trung Hòa- Quận Cầu Giấy- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Dịch Vụ Khoa Học Và Công Nghệ Tic
Mã số thuế:

0110557717

Địa chỉ: 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 14- 15a, 7th Floor, Charmvit Building, No 117 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 30 - 11 - 2023

Văn Phòng Đại Diện Gibest Co., LTD Tại Thành Phố Hà Nội
Mã số thuế:

0110547123

Địa chỉ: Phòng 12B, tầng 7, tòa nhà Charmvit Tower,117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: Zoom 12B, 7th Floor, Charmvit Tower Building, 117 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 20 - 11 - 2023

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Alltrips
Mã số thuế:

0110544676

Địa chỉ: Tầng 11, Số 169 Tòa nhà đa năng, Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 11th Floor, No 169, Da Nang Building, Nguyen Ngoc Vu Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 16 - 11 - 2023

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Global Link Việt Nam
Mã số thuế:

0110540791

Địa chỉ: Căn hộ 1003 Tòa C2 D’capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: Can Ho 1003 Toa C2 D’capitale, No 119, Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 14 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp