Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

0933337367: Mạc Hoàng Oanh Quí - DNTN Hoa Em Quí

DNTN Hoa Em Quí
Địa chỉ: 792/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu Phố 5, Phường 25 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 792/4 Xo Viet Nghe Tinh, Quarter 5, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0317656859

 Điện thoại:

0933337367

Người đại diện:

Mạc Hoàng Oanh Quí

Đ/chỉ:

792/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu Phố 5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023