Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

0932009196: Nguyễn Đăng Tri - Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Thiết Kế Thi Công Xây Dựng Nội Thất Việt Huy

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Thiết Kế Thi Công Xây Dựng Nội Thất Việt Huy
Địa chỉ: 5 Đường 270 Cao Lỗ, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 5, 270 Cao Lo Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0317657570

 Điện thoại:

0932009196

Người đại diện:

Nguyễn Đăng Tri

Đ/chỉ:

Thôn Lý Trường, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023