Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp sử dụng số điện thoại 0905164000

Công Ty TNHH Ngọc Phước QN
Địa chỉ: Số 94 Hùng Vương, Khu Phước Mỹ, Thị trấn ái Nghĩa , Huyện Đại Lộc , Quảng Nam
Address: No 94 Hung Vuong, Khu Phuoc My, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Mã số thuế:

4001261587

 Điện thoại:

0905164000

Người đại diện:

Lê Văn Ngọc

Đ/chỉ:

Khu Phước Mỹ, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023