Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

0903090284: Lý Nguyễn Ngọc Hoàng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Kỳ Nghỉ Đông Dương

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Kỳ Nghỉ Đông Dương
Địa chỉ: 137/1/44 đường 59, Phường 14 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 137/1/44, Street 59, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0317656168

 Điện thoại:

0903090284

Người đại diện:

Lý Nguyễn Ngọc Hoàng

Đ/chỉ:

137/1/44 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023