Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 3,140 Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Marula
Mã số thuế:

0317662605

 Điện thoại:

0899096403

Địa chỉ: 37/10/2 Đường số 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 37/10/2, Street No 44, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 3 - 2 - 2023

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Núi Hồng
Mã số thuế:

0317658260

 Điện thoại:

0968469888

Địa chỉ: 18/10/2 Đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18/10/2, Street 53, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of automotive fuel in specialized store)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30 - 1 - 2023

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kokojapan
Mã số thuế:

0317654347

 Điện thoại:

02978962555

Địa chỉ: 111/44/37 Phạm Văn Chiêu, Phường 14 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 111/44/37 Pham Van Chieu, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of food stuff in specialized stores)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18 - 1 - 2023

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư GN Premier
Mã số thuế:

0317650293

 Điện thoại:

0828201284

Địa chỉ: B01-06 (Block B tầng 01, vị trí số 06) Số 148/21 Đường 59, Phường 14 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: B01, 06 (Block B Tang 01, Vi Tri So 06), No 148/21, Street 59, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Vật Liệu Và Môi Trường Hagia
Mã số thuế:

0317629661

 Điện thoại:

02995354836

Địa chỉ: 49/64/9 Đường 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49/64/9, Street 51, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 4 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Nhà Việt
Mã số thuế:

0317611294

 Điện thoại:

0901275933

Địa chỉ: 331/70/99 Phan Huy ích, Phường 14 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 331/70/99 Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Trung Nam Southern Mechanical Corp
Mã số thuế:

0317616905

Địa chỉ: 61/55/1 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 61/55/1 Pham Van Chieu, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 12 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp