Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

0879234614: Dương Ngọc Diễm - Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Minh Nam

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Minh Nam
Địa chỉ: 10 Đường 28, Khu phố 2, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: 10, Street 28, Quarter 2, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0317657549

 Điện thoại:

0879234614

Người đại diện:

Dương Ngọc Diễm

Đ/chỉ:

Hiệp Hòa, Phường Hiệp Tân, Thị xã Hoà Thành, Tây Ninh

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023