Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

0838944895: Nguyễn Gia Hải - Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Inter Link

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Inter Link
Địa chỉ: Số 170, đường Hồng Hà, Xã Hồng Hà , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: No 170, Hong Ha Street, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Mã số thuế:

0110237509

 Điện thoại:

0838944895

Người đại diện:

Nguyễn Gia Hải

Đ/chỉ:

Số 170, đường Hồng Hà, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023