Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

02854094227: Nguyễn Như Ý - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Lạnh Minh Khoa

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Lạnh Minh Khoa
Địa chỉ: 31/6/4C, Đường 160, KP3, Phường Tăng Nhơn Phú A , Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: 31/6/4C, Street 160, KP3, Tang Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0317656175

 Điện thoại:

02854094227

Người đại diện:

Nguyễn Như Ý

Đ/chỉ:

31/6/4C Đường 160, KP3, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023