Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Chi Nhánh Bình Dương - Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn An Lập
Địa chỉ: Thửa Đất Số 786, Tờ Bản Đồ Số 28, Đường Đh-620, Tổ 9, Ấp Bến, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương
Address: Thua Dat So 786, To Ban Do So 28, DH-620 Street, Civil Group 9, Ben Hamlet, Lai Hung Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702578125-001

 Điện thoại:

0967707337

Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngày thành lập: 15/03/2022

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Thương Mại Trần Quang
Địa chỉ: Thửa Đất Số 310, Tờ Bản Đồ Số 08, Khu Phố Đông Thành, Phườngtân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương
Address: Thua Dat So 310, To Ban Do So 08, Dong Thanh Quarter, Phuongtan Dong Hiep, Di An City, Binh Duong Province
Mã số thuế:

0310675186-001

 Điện thoại:

0918329268

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Ngày thành lập: 09/12/2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp