Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

0973313555: Đào Tuấn Lợi - Công Ty Cổ Phần Thương Mại, Đầu Tư Hòa Vượng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại, Đầu Tư Hòa Vượng
Địa chỉ: Số 101 Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 101, Hoang Nhu Tiep Street, Bo De Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Mã số thuế:

0110237587

 Điện thoại:

0973313555

Người đại diện:

Đào Tuấn Lợi

Đ/chỉ:

Số 55 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Nam Định

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023