Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

0966339268: Nguyễn Văn Mạnh - Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chính Xác G7 Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chính Xác G7 Việt Nam
Địa chỉ: Số nhà 20, đường liên xã Thanh Cao Cao Viên, Xã Thanh Cao , Huyện Thanh Oai , Hà Nội
Address: No 20, Lien Street, Thanh Cao Cao Vien Commune, Thanh Cao Commune, Thanh Oai District, Ha Noi City
Mã số thuế:

0110236777

 Điện thoại:

0966339268

Người đại diện:

Nguyễn Văn Mạnh

Đ/chỉ:

2204 V3, The Terra An Hưng đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023