Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp sử dụng số điện thoại 0948899866

Công Ty TNHH Không Gian Nội Thất Thái Bảo
Địa chỉ: 101/15A Đường 8, Khu phố ích Thạnh, Phường Trường Thạnh , Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: 101/15a, Street 8, Ich Thanh Quarter, Truong Thanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0317656016

 Điện thoại:

0948899866

Người đại diện:

Nguyễn Văn Sang

Đ/chỉ:

101/15A Đường 8, Khu phố ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Phường Trường Thạnh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Thái Bảo
Địa chỉ: 101/15A Đường 8, Khu phố ích Thạnh, Phường Trường Thạnh , Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: 101/15a, Street 8, Ich Thanh Quarter, Truong Thanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0317652692

 Điện thoại:

0948899866

Người đại diện:

Nguyễn Văn Sang

Đ/chỉ:

101/15A Đường 8, Khu phố ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Phường Trường Thạnh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18 - 1 - 2023